Optare_30years

Optare слави 30-годишен јубилеј

Англискиот производител на автобус Optare, со повеќе од 100-годишна историја, оваа година слави 30 години од усвојувањето на името Optare. Во овој случај фирмата пушта посебна јубилејна серија автобуси од моделите MetroCity и Solo.

Роберт Днори, комерцијалниот директор на Optare, изјави дека и во иднина компанијата ќе продолжи да ги подобрува сервисните услуги и да се зголемува ефикасноста и квалитетот на производот, за да можево  целосен степен да се задоволени барањата на транспортните компании и на патниците.